ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ประวัติผู้สอน

...... ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

..... มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

..... ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา

... ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร

... ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 8 การสร้างสื่อสามมิติ


........สื่อวัสดุ 3 มิติวัสดุ 3 มิติ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลึก ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง ประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ

........1.หุ่นจำลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหา

........2.ของจริง ควรมีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และธรรมชาติของผู้เรียน

........3.ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่องต้องมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ข้อความเนื้อหา คำเชิญชวน คำแนะนำน่าสนใจ

........4.ตู้อันตรทัศน์ สื่อ 3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน

วันนี้คุณดูแลหัวใจคุณเอง แล้วหรือยัง?

ข้อมูลจาก forward mail ภาพประกอบจาก Kapook.com


สุข เศร้า เหงา และรัก ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากจิตใจ ของตัวเราเองทั้งนั้น หัวใจเวลาสุขก็แสนจะอิ่มเอม เบิกบาน หน้าตาก็สดใส แต่ถ้าหากวันใดหัวใจเราเศร้า มีทุกข์จากที่เคยสดใส ก็กลายเป็นหม่นหมอง น่าจะได้เวลาแล้วที่เราต้องหันมาดูแลเอาใจใส่หัวใจตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพา อาศัยให้ใครมาช่วยดูแล

จะมีไหมที่หัวใจ . . . จะได้หยุด
หยุดเพื่อคิด . . . หยุดเพื่อสร้าง . . . ถึงสิ่งใหม่
หยุดเพื่อเติม . . . สีสันและแรงใจ
หยุดเพื่อเติม . . . สิ่งใหม่ให้ตัวเอง


หัวใจใช่เป็นดั่งเหล็กกล้า
จึงต้องให้เวลา . . . ให้ใจพักบ้าง ให้เวลา . . . เพื่อเก็บซึ่ง

ประสบการณ์ ให้เวลา . . . สร้างตำนานแห่งหัวใจ
มีบ้างยามเหนื่อยล้า . . . พาโหยไห้ ไม่มีใครคอยปลอบ


ใจ . . . ยามทุกข์เศร้า อาจเจ็บแค้นแน่นอก ใยต้องเป็นเรา ไม่ใช่เขาไม่ใช่เหล่าคนอื่นเลย . . .


มันก็มีบ้าง ที่บางครั้งต้องหยุด เพราะเดินมามากเกินไป คำเท่ห์ๆ มันช่วยให้ชีวิตเดินต่อไปได้ก็จริง แต่มันทำให้เราเหนื่อยจนเกินกว่าจะเป็น . . .


"Keep Walking / แค่คุณหยุดก้าวก็เท่ากับคุณถอยหลัง"
การหยุดก็เท่ากับการได้พัก และมีเวลากับตัวเองมากขึ้น

บางที . . . อาจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นก็เป็นได้ ขอให้มีความสุข ในการหยุดพัก . . . คุณเลือกเอง